Rao Vặt

Tìm bạn thất lạcTìm Chị Hương khoảng 66 tuổi, trước khi định cư qua Úc đã ở đảo Thái Lan, hiện tại  định cư ở Sydney. Trước ở Việt Nam nhà ở quận 8 và bán cà phê ở quận 8. Có cháu trai tên Châu sống tại pháp và người bạn tên Huệ ở Pháp. Nếu Hương nhận tin hay ai biết được thì xin liên lạc cho chị Phương ở Úc Mob: 045 1264922 Hoặc liên lạc chị Kim Huệ Ở Pháp theo số: +33 651885846 Muốn bán…

Read More